REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä

Siivousfirmat.fi

Puruntie 3

53850 LAPPEENRANTA

Asiakaspalvelu ja rekisteriä hoitava taho

Sähköposti: info@siivousfirmat.fi

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Siivousfirmat.fi

Katja Jehkinen

Puruntie 3

53850 LAPPEENRANTA

Rekisterin nimi

Rekisterin pitämisen peruste

Asiakassuhde

Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja käytetään, asiakassuhteen hoitamiseen, palvelun ja rekisteröintiä edellyttävien palveluiden tuottamiseen, henkilökohtaisen käyttäjäkokemuksen tuottamiseen, jäsentietojen ylläpitämiseen ja yhteydenpitoon. Tietoja voidaan käyttää myös väärinkäytösten seuraamiseen ja selvittämiseen sekä palvelun tekniseen toteuttamiseen.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterin tietosisältönä on yksi tai useampi seuraavista tiedoista: käyttäjätunnus ja salasana, käyttäjän ilmoittama etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, postiosoitteet, puhelinnumerot, yritys ja muut käyttäjän ilmoittamat tiedot. Palvelun tekniset evästeet keräävät teknistä ja muuta tietoa palvelun käytöstä. Tiedot verkkokaupan tilauksista ja toimituksista.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja jatkuessa. Lisäksi rekisteriin voidaan tallentaa sellaisia tietoja, jotka muodostuvat palvelun käyttämisen yhteydessä tai seurauksena.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

Tietojen siirto eu:n tai euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakastietoja sisältävän rekisterin käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain erikseen määritetyt rekisterinpitäjän työntekijät tai rekisterinpitäjän lukuun toimiva palvelun tuottaja, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus ja henkilötietojen käsittely liittyvät. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa.

Käytämme tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan.

Tiedot varmistetaan säännönmukaisesti varmuuskopioinnilla. Järjestelmä, jossa henkilötietoja säilytetään ja käsitellään, on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä, kuten palomuurilla, kulunvalvonnalla sekä hallitulla käyttöoikeuksien myöntämisellä. Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Jos tiedoissa on virheitä tai puutteita tai jos ne ovat turhia, voit pyytää niiden korjaamista. Tarkistuspyynnöt voi tehdä sähköpostilla: info@siivousfirmat.fi.

Scroll to Top